Medische Verklaring

Uw huisarts mag als uw behandelend arts, op verzoek van derden (bijvoorbeeld werkgever, school, verzekering of gemeente) géén verklaringen afgeven over uw gezondheidstoestand, behandeling of spreekuurbezoek. Als u toch zo’n medische verklaring nodig heeft, dient u zich te wenden tot een onafhankelijke arts. In principe dient dit door de aanvragende instantie geregeld te worden. Wij geven uitsluitend na uw schriftelijke toestemming eventuele de benodigde gegevens door aan de keurende arts. Voor verdere informatie: KNMG Weigering verklaring.