Uw dossier inzien

Via Uw Zorg online

Online inzage in het medisch dossier kan u helpen om zelf meer invloed te krijgen op uw gezondheid en leefstijl.

Inloggen  Meer informatie

Advies: u bent niet verplicht medische gegevens te delen, dus ook niet met uw werkgever.